Norsk


Professor i dirigering,

Fakultet for utøvende kunstfag,

Universitetet i Stavanger


morten.wensberg@uis.no


www.uis.no/bjergstedFaglig leder, Dirigentløftet
Talent Norge


morten@talentnorge.no

www.talentnorge.no
www.dirigentloftet.noMorten S Wensberg

Morten Schjelderup Wensberg er professor i dirigering ved Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger (UiS). Han er også styreleder i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid og er faglig leder i Dirigentløftet/Talent Norge.

Wensberg har markert seg i musikk-, kunst- og kulturfeltet som en samlende, visjonær og innovativ leder, og er tidligere dekan ved UiS Fakultet for utøvende kunstfag og leder for Universitets- og høgskolerådets Nasjonalt fagorgan for utøvende og skapende musikk.

Wensberg har ledet en rekke samarbeidsprosjekter og satsinger både i Stavanger, nasjonalt og internasjonalt. Wensberg er arkitekten bak utviklingen av Talent Norges og Sparebankstiftelsen DNBs nasjonale dirigentsatsing Dirigentløftet, og han leder satsingens faglige råd.

Wensberg er initiativtaker til Bjergsted-konferansen i Stavanger som tematiserer grensesnitt mellom kunst, kultur og samfunn og han har gjennom dette vært en markert talsmann for kunstens samfunnsbyggende kraft. Han er også grunnleggeren et av Europas største dirigentkurs, Dirigentuka, som siden oppstarten i 2012 samler over 100 dirigenter i Stavanger hver sommer og som er et samarbeid på tvers av mye av musikklivet i byen. 

 

Morten Wensberg står bak utdanningsfaglige innovasjoner som UiS-nettstudiene Digitale dirigentstudier, Digitale skolekorpsstudier og ConductIT; et Erasmus+ Strategic Partnership der Universitetet i Stavanger, Royal Northern College of Music, University of Aveiro og Open University gikk sammen om å utvikle nettbaserte dirigentstudier på europeisk nivå i perioden 2018-2021. Disse digitale studiene har igjen vært modell for UiS´ Digitale kordirigentstudier og jazzimprovisasjon-kurset DigJazz. Wensberg ledet også Telestrator-prosjektet der Universitetet i Stavanger tok i bruk toppidrettens videoanalyseverktøy i dirigentutdanningen. Dette prosjektet var støttet av Senter for fremragende musikkutdanning ved Norges musikkhøgskole (CEMPE).

 

Morten Wensberg har dirigert orkestre, ensembler, kor og korps i både Norge, Sverige, Finland og USA, og han har blant andre ledet Oslo-Filharmonien, Stavanger Symfoniorkester, Kringkastingsorkesteret, BIT20 Ensemble, Prague Film Orchestra, Vaasa Symfoniorkester, alle de norske profesjonelle militærkorpsene og Det Norske Blåseensemble, de svenske og finske marinemusikkorpsene. Wensberg har også gjort flere konsertserier og har spilt inn flere plater med Norwegian Brass Expo, et ensemble som består av noen av Norges fremste messingblåsere.

Før Wensberg viet seg til dirigering arbeidet han som eufonist i Norge og i en periode også i et av USAs ledende messingensembler- River City Brass. Wensberg er først utdannet som eufonist ved Norges musikkhøgskole i Oslo (cand. mag, 1997) og ved Duquesne University i Pittsburgh, USA (Master of Music, 1999).
Han er senere utdannet som dirigent fra Norges musikkhøgskole, der han studerte mastergraden i orkesterdirigering (2006) med professor Ole Kristian Ruud.
Wensberg har deltatt i mesterklasser i dirigering med Pierre Boulez, Jorma Panula, George Hurst og Leif Segerstam. I 2006 vant han spesialprisen for sin samtidsmusikk-tolkning under Jorma Panula 3rd International Conducting Competition.